Fake News & Elders

Τα άτομα τρίτης ηλικίας στην εποχή των ψευδών ειδήσεων και
της παραπληροφόρησης

Σχετικά με το έργο

Η εποχή του διαδικτύου, που κινείται σε απίστευτα γρήγορους ρυθμούς, θέτει πολλές απαιτήσεις στους χρήστες, την κριτική τους σκέψη και την ικανότητά τους να επεξεργάζονται τον καταιγισμό πληροφοριών που λαμβάνουν από πλήθος πηγών. Τα άτομα τρίτης ηλικίας έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε μια εποχή όπου το διαδίκτυο δεν ήταν τόσο διαδεδομένο όσο είναι σήμερα. Επομένως, κάτι τέτοιο τους καθιστά υποχείριο διαφόρων πιέσεων, χειραγωγήσεων, πεσιμιστικών πληροφοριών, θεωριών συνωμοσίας ή προπαγάνδας.

Το έργο Fake News & Elders στοχεύει στον ψηφιακό γραμματισμό των ατόμων τρίτης ηλικίας ώστε να μπορούν να στέκονται κριτικά απέναντι στις πληροφορίες που δέχονται από τα νέα μέσα. Έξι φορείς από την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, Την Τσεχία και την Ελλάδα, με εμπειρία και γνώση στο ζήτημα των ψευδών ειδήσεων και στον ψηφιακό γραμματισμό, θα συνεργαστούν και θα αναπτύξουν τέσσερα αποτελέσματα στο πλαίσιο του έργου:

• οδηγός προς τα άτομα τρίτης ηλικίας για τη μαζική επικοινωνία και τις ψευδείς ειδήσεις
• πρακτικό μάθημα προς τα άτομα τρίτης ηλικίας στη χρήση των μέσων επικοινωνίας με κριτικό τρόπο
• μεθοδολογικός οδηγός για το προσωπικό φορέων που ασχολούνται με άτομα τρίτης ηλικίας ώστε να βοηθήσουν τα άτομα τρίτης ηλικίας να βελτιώσουν τις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού τους
• εκπαιδευτικοί πίνακες με πληροφορίες για τις ψευδείς ειδήσεις και την αντιμετώπισή τους

Το έργο Fake News & Elders προωθεί την κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων τρίτης ηλικίας ως άτομα με λιγότερες ευκαιρίες τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον γραμματισμό στα μέσα. Η ιδιαίτερη φύση αυτής της ομάδας στόχου φέρνει τα άτομα που ανήκουν σε αυτή αντιμέτωπα με τις ηλικιακές διακρίσεις και τον αποκλεισμό.

Το έργο στοχεύει στην κατάρριψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην καθημερινή τους ζωή. Τα εμπόδια πηγάζουν από την έλλειψη ευαισθητοποίησης σε θέματα λειτουργίας του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της αδυναμίας αναγνώρισης των ψευδών πληροφοριών, της χειραγώγησης και την πίστη στη μετα-αλήθεια (post-truth).

Οι δραστηριότητες του έργου απευθύνονται σε τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτές/τριες, βιβλιοθήκες, συμβούλους ή ΜΚΟ.

Οι Εταίροι

FRAME

Ίδρυμα Ανάπτυξης της Διεθνούς και Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας - στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση της διεθνούς συνεργασίας τοπικών εκπαιδευτικών κοινοτήτων, την επαγγελματική δραστηριότητα και την ευημερία των πολιτών. Με έδρα την Πολωνία, επιδιώκει την υλοποίηση των στόχων του με βάση τη διεθνή, εθνική και τοπική συνεργασία, η οποία λαμβάνει κοινωνικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας την κοινωνική συμπερίληψη, την ενεργή συνεργασία για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, του πολιτισμού και της δημοκρατίας, καθώς και διάφορες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

European Institute for Research, Training and Vocational Guidance

I.E.R.F.O.P. Onlus (European Institute for Research, Training and Vocational Guidance) - πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης που ιδρύθηκε στην Ιταλία το 1988 και εκπροσωπεί όλα τα είδη αναπηρίας (βλάβες στην όραση και την ακοή, σωματικές βλάβες και αναπηρίες που σχετίζονται με τη γήρανση). Η κατάρτιση και η εκπαίδευση που προσφέρει το ινστιτούτο καλύπτει διάφορους τομείς και απευθύνεται σε διάφορες ομάδες στόχους. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται επίσης η συνεχής βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Πρωταρχικός στόχος είναι η ένταξη και επανένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας μέσω της καθοδήγησης και της κατάρτισης που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κοινωνικοοικονομικής αυτονομίας και της συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία, υποστηρίζοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.

FyG Consultores

FyG Consultores (FYG) - ιδιωτικός φορέας εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ισπανία, ο οποίος προωθεί την τοπική αγορά εργασίας καθώς και τη διαδικασία δια βίου μάθησης για ενήλικες, επιχειρήσεις και νέους ανθρώπους. Η FYG παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής ανάπτυξης προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που βελτιώνουν την ευημερία στη ζωή των ανθρώπων, καθώς και τη μάθηση, την εργασία και την επαγγελματική τους πορεία.

E-Seniors

E-Seniors - μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2005 στη Γαλλία. Το E-Seniors στοχεύει στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού αποκλεισμού παρέχοντας πρόσβαση και εκπαίδευση στην τεχνολογιά πληροφοριών και επικοινωνίας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή/και άτομα με αναπηρία. Βασικοί στόχοι του είναι η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των γενεών, η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν αυτά τα άτομα να περνούν ενεργά τον ελεύθερο χρόνο τους.

Spolek PELICAN

Spolek PELICAN - μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Τσεχία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι η αποτελεσματική επικοινωνία, η μετάδοση αξιόλογων πληροφοριών και η κριτική σκέψη είναι απαραίτητες δεξιότητες στην κοινωνία του σήμερα. Αποστολή του είναι να εξυπηρετεί τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και της εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσω της συνεργασίας και υποστηρίζοντας τους τοπικούς, περιφερειακούς και κρατικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και παρέχοντας ποιοτικά προϊόντα, εκπαιδευτικά προγράμματα και επαγγελματικές υπηρεσίες.

Athens Lifelong Learning Institute

Το Athens Lifelong Learning Institute είναι ένας ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα και έχει ως αποστολή να ενισχύσει την καινοτομία κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, της ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου, της κοινωνίας της γνώσης και της κοινωνικής ένταξης. Το Athens Lifelong Learning Institute παρουσιάζει ενεργό ενδιαφέρον για διάφορα κοινωνικά ζητήματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι κοινωνικές διακρίσεις και η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, επιχειρώντας την αντιμετώπισή τους μέσω της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών.

Ελληνικά
Scroll to Top